καταζεύγνυμι

καταζεύγνυμι
καταζεύγνυμι
1 yoke

ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ' ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνᾰῃ σθένος ἵππιον P. 2.11


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • καταζεύγνυμι — και καταζευγνύω (Α) 1. ζευγνύω μαζί 2. στρατοπεδεύω 3. παθ. καταζεύγνυμαι α) (για ορθή γωνία) γίνομαι οξεία β) περιορίζομαι. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + ζεύγνυμι «ζεύω»] …   Dictionary of Greek

 • καταζευγνύῃ — καταζεύγνυμι yoke together pres subj mp 2nd sg καταζεύγνυμι yoke together pres subj act 3rd sg καταζεύγνυμι yoke together pres subj mp 2nd sg καταζεύγνυμι yoke together pres ind mp 2nd sg καταζεύγνυμι yoke together pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατεζευγμένα — καταζεύγνυμι yoke together perf part mp neut nom/voc/acc pl κατεζευγμένᾱ , καταζεύγνυμι yoke together perf part mp fem nom/voc/acc dual κατεζευγμένᾱ , καταζεύγνυμι yoke together perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατέζευχθε — καταζεύγνυμι yoke together plup ind mp 2nd pl καταζεύγνυμι yoke together perf imperat mp 2nd pl καταζεύγνυμι yoke together perf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταζευγνύντων — καταζεύγνυμι yoke together pres part act masc/neut gen pl καταζεύγνυμι yoke together pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταζευχθέντα — καταζεύγνυμι yoke together aor part pass neut nom/voc/acc pl καταζεύγνυμι yoke together aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατεζευγμένον — καταζεύγνυμι yoke together perf part mp masc acc sg καταζεύγνυμι yoke together perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατεζευγμένων — καταζεύγνυμι yoke together perf part mp fem gen pl καταζεύγνυμι yoke together perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατεζεύγμεθα — καταζεύγνυμι yoke together plup ind mp 1st pl καταζεύγνυμι yoke together perf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταζευγνυμέναις — καταζεύγνυμι yoke together pres part mp fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταζευγνύειν — καταζεύγνυμι yoke together pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”